Voorwaarden

Service
Als cliënt een probleem of storing met zijn thuiscomputer waarvoor het abonnement is afgesloten ondervindt, kan hij computer-assistent.nl om hulp vragen. De dienst omvat het stellen van een diagnose over de oorzaak van het probleem, en het zo mogelijk weer werkend krijgen van de computer. Het abonnement is mogelijk bij PC´s met een besturingssysteem van Microsoft Windows en Apple computers met OSX.

De dienst wordt zowel remote als op locatie geboden. computer-assistent.nl kan echter besluiten om de computer voor verdere diagnose op locatie te bekijken.

Andere voorwaarden voor de abonnee
De abonnee moet computer-assistent.nl desgevraagd de originele programmatuur (besturingssysteem en overige software) ter beschikking stellen, voor zover dit noodzakelijk is voor herstel . Eveneens moeten desgevraagd (inlog- en toegangs-) gegevens van bijvoorbeeld internetproviders, licentiecodes van virusscanners en dergelijke aan computer-assistent.nl bekend gemaakt worden.

Uitsluitingen
De dienst dekt wel de diagnose, maar niet de reparatie van PC’s waarbij de verstoring komt door:
– hardwaredefecten
– problemen ontstaan door het installeren van nieuwe hard- of software
Als herinstallatie van het besturingssysteem voor goede werking noodzakelijk is, omvat de dienst wel het opnieuw installeren van het besturingssysteem (onder voorwaarde dat de originele software en licentiecodes beschikbaar zijn) , maar niet de installatie van overige software.

Reparatie van de PC geschiedt in dergelijke gevallen voor een meerprijs.
Extra inspanningen die computer-assistent.nl zich moet uitvoeren door het ontbreken van originele software, ontbrekende toegangsgegevens of andere voor herstel benodigde bronnen worden niet door het abonnement gedekt.

Risico
Omdat werkzaamheden aan computers nooit zonder risico zijn is gegevensverlies niet uit te sluiten. computer-assistent.nl doet het uiterste om de op de PC ondergebrachte gegevens te behouden, maar garandeert dit niet. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor maken van een back-up van persoonlijke gegevens.

Geheimhouding en privacy
Voor het herstellen van de goede werking van de computer zijn soms inloggegevens, wachtwoorden, licentiecodes en dergelijke noodzakelijk. Het is onvermijdelijk dat computer-assistent.nl toegang krijgt tot uw persoonlijke documenten. computer-assistent.nl gaat hier strikt vertrouwelijk mee om, en zal geen van deze gegevens gebruiken anders dan voor herstel van de goede werking van de PC noodzakelijk is. De verstrekte gegevens worden na herstel van de PC door computer-assistent.nl vernietigd.

Geldigheid van het abonnement
Het abonnement geldt voor het afgesproken aantal PC’s. Dienstverlening blijft beperkt tot deze PC of PC’s.

Duur van het abonnement
Het abonnement geldt voor een duur van 12 maanden. Na het verlopen van deze periode wordt het abonnement telkens stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij een van de partijen minimaal een maand voor het einde van de dan lopende periode heeft aangegeven de dienstverlening te willen beëindigen. Opzeggen geschiedt via een brief of email. Eventueel teveel vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door computer-assistent.nl per omgaande teruggestort.

Betaling
Betaling dient vooruit te gebeuren, en geschiedt per 12 maanden. Cliënt krijgt hiervoor een factuur.

Akkoordverklaring
Door het betalen van de factuur verklaart de abonnee akkoord te gaan met deze voorwaarden.