Contact

+31(0)626252434
info@computer-assistent.nl
Eslaan 18 1241XC Kortenhoef

Vragen?

Klachten

Ondanks al mijn inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden

bent over mijn producten of service. Mocht dit het geval zijn,

verzoek ik u zo spoedig mogelijk uw klacht aan mij kenbaar te maken. U

ontvangt altijd zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen een

reactie op uw klacht.

U kunt uw klacht op de volgende manieren aan mij kenbaar maken:


 • Neem eerst contact met mij op via het contactformulier. Ik zal uw klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid proberen op te lossen.
 • Nog niet tevreden met de geboden oplossing? Stuur uw klacht dan zo
 • compleet mogelijk per e-mail naar info@computer-assistent.nl  ik zal uw
 • klacht nogmaals beoordelen en, indien mogelijk, u een andere oplossing
 • proberen te bieden.

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met COMPUTER-ASSISTENT.NL, Eslaan 18 1241XC Kortenhoef KVK-32067000

Versie: april-2018

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en

dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft

vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke

persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u

hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website computer-assistent.nl verkrijgen

wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij

bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks

door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst

(bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een

account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden

verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor

andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft

gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of

moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat COMPUTER-ASSISTENT.NL in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. COMPUTER-ASSISTENT.NL gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot COMPUTER-ASSISTENT.NL, haar relaties en haar medewerkers;
 • het verzenden van de nieuwsbrief.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de

in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Zodra u aangeeft geen gebruik te willen maken van onze diensten worden uw persoonlijke gegevens verwijderd

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De

persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij

niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze

partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan

andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming

voor heeft verstrekt denk hierbij aan onze nieuwsbrief, dit noodzakelijk

is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op

basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

COMPUTER-ASSISTENT.NL maakt gebruik van zorgvuldige

veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens,

onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen

verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang

tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder

geval gebruik van een SSL-verbinding en 2 voudige verificatie.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om analytische doeleinden.

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een

website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw

device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de

webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw

gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde

servers van COMPUTER-ASSISTENT.NL of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookie

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen.

Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast

of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen

instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u

de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens

worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de

mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt

ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het

bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het

gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij

gebruiken de volgende analytische cookies:

Google

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te

delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de

volgende cookies:

Facebook

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste

browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de

instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst

niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte

instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u

mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van

deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze

na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw

site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies

handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser

raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze

privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van

derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij

kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige

manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de

privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites

gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u

hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door

contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@computer-assistent.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-26252434 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:


 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker

weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of

verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring

aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen,

zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

COMPUTER-ASSISTENT.NL

Eslaan 18

1241XC Kortenhoef

KvK 32067000

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de

verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving

heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt

hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eslaan 18

1241XC Kortenhoef

Bereikbaar op werkdagen van 9-17

+31 (0) 626252434

info@computer-assistent.nl

© Copyrights 2023 computer-assistent.nl