Voorwaarden


Voorwaarden


Service


Als cliënt een probleem of storing met zijn thuiscomputer waarvoor het

abonnement is afgesloten ondervindt, kan hij computer-assistent.nl om

hulp vragen. De dienst omvat het stellen van een diagnose over de

oorzaak van het probleem, en het zo mogelijk weer werkend krijgen van de

computer. Het abonnement is mogelijk bij PC´s met een besturingssysteem

van Microsoft Windows en Apple computers met OSX.


De dienst wordt zowel remote als op locatie geboden.

computer-assistent.nl kan echter besluiten om de computer voor verdere

diagnose op locatie te bekijken.


Andere voorwaarden voor de abonnee


De abonnee moet computer-assistent.nl desgevraagd de originele

programmatuur (besturingssysteem en overige software) ter beschikking

stellen, voor zover dit noodzakelijk is voor herstel . Eveneens moeten

desgevraagd (inlog- en toegangs-) gegevens van bijvoorbeeld

internetproviders, licentiecodes van virusscanners en dergelijke aan

computer-assistent.nl bekend gemaakt worden.


Uitsluitingen


De dienst dekt wel de diagnose, maar niet de reparatie van PC’s waarbij de verstoring komt door:


– hardwaredefecten


– problemen ontstaan door het installeren van nieuwe hard- of software


Als herinstallatie van het besturingssysteem voor goede werking

noodzakelijk is, omvat de dienst wel het opnieuw installeren van het

besturingssysteem (onder voorwaarde dat de originele software en

licentiecodes beschikbaar zijn) , maar niet de installatie van overige

software.


Reparatie van de PC geschiedt in dergelijke gevallen voor een meerprijs.


Extra inspanningen die computer-assistent.nl zich moet uitvoeren door

het ontbreken van originele software, ontbrekende toegangsgegevens of

andere voor herstel benodigde bronnen worden niet door het abonnement

gedekt.


Risico


Omdat werkzaamheden aan computers nooit zonder risico zijn is

gegevensverlies niet uit te sluiten. computer-assistent.nl doet het

uiterste om de op de PC ondergebrachte gegevens te behouden, maar

garandeert dit niet. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor maken van

een back-up van persoonlijke gegevens.


Geheimhouding en privacy


Voor het herstellen van de goede werking van de computer zijn soms

inloggegevens, wachtwoorden, licentiecodes en dergelijke noodzakelijk.

Het is onvermijdelijk dat computer-assistent.nl toegang krijgt tot uw

persoonlijke documenten. computer-assistent.nl gaat hier strikt

vertrouwelijk mee om, en zal geen van deze gegevens gebruiken anders dan

voor herstel van de goede werking van de PC noodzakelijk is. De

verstrekte gegevens worden na herstel van de PC door

computer-assistent.nl vernietigd.


Geldigheid van het abonnement


Het abonnement geldt voor het afgesproken aantal PC’s. Dienstverlening blijft beperkt tot deze PC of PC’s.


Duur van het abonnement


Het abonnement geldt voor een duur van 12 maanden. Na het verlopen van

deze periode wordt het abonnement telkens stilzwijgend verlengd met een

jaar, tenzij een van de partijen minimaal een maand voor het einde van

de dan lopende periode heeft aangegeven de dienstverlening te willen

beëindigen. Opzeggen geschiedt via een brief of email. Eventueel teveel

vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door computer-assistent.nl per

omgaande teruggestort.


Betaling


Betaling dient vooruit te gebeuren, en geschiedt per 12 maanden. Cliënt krijgt hiervoor een factuur.


Akkoordverklaring


Door het betalen van de factuur verklaart de abonnee akkoord te gaan met deze voorwaarden.


Eslaan 18

1241XC Kortenhoef

Bereikbaar op werkdagen van 9-17

+31 (0) 626252434

info@computer-assistent.nl

© Copyrights 2023 computer-assistent.nl